Madara Roze Krastiņa

Koordinatore

Es sāku redzēt pasauli tādu, kāda reāli tā ir, un tas pilnībā nošokēja un izmainīja manu viedokli uz visu… uz dzīvi, manu vērtību sistēmu un galvenokārt, manu pašrealizāciju. Reāli sajust, ka esi izdarījis kaut ko labu ar savu dzīvi un bijis noderīgs citiem ir tas, ko vienmēr esmu gribējusi un meklējusi.