Saziedots: €40,55 Mērķis: €6.180,00
August 27, 2014 by

Bērnu nākotnei

palīdzība grūtībās nonākušajiem cilvēkiem (palīdzība ar pārtiku, apģērbu, mēbelēm un sadzīves priekšmetiem, malku u.tml.);

palīdzība nelaimē nonākušajiem cilvēkiem (palīdzība cilvēkiem, kas negaidīti palikuši bez dzīvesvietas, iztikas līdzekļiem, nezin, kur griezties un saņemt palīdzību);

palīdzība smagu slimību gadījumā (palīdzība cilvēkiem, kam nepieciešama finansiālā palīdzība operāciju veikšanai, aprūpes nodrošināšanai neārstējamu veselības problēmu gadījumā u.tml.);

dažāda veida konsultācijas (konsultācijas par pieejamo sociālo palīdzību, juridiska rakstura konsultācijas par uzturlīdzekļiem, konsultācijas par paternitātes/maternitātes noteikšanu bērniem (lai nodrošinātu uzturlīdzekļu saņemšanu)) cilvēkiem, kuriem objektīvu iemeslu dēļ nav līdzekļu šāda veida konsultāciju apmaksai.

154570723