Nākotnes skola

Palīdzības sniegšana dažādās grūtās dzīves situācijās ir biedrības “Palīdzēsim viens otram” ikdiena, un katru dienu tiek sniegta palīdzība vai rasts risinājums daudziem “palīgā saucieniem”, par ko regulāri ievietojam informāciju mūsu Facebook grupā.

Taču papildus šiem “palīgā saucieniem” ar biedrības “Palīdzēsim viens otram” gādību un atbalstu tikuši realizēti arī lielāka mēroga projekti, daļa no kuriem jau kļūst par biedrības “Palīdzēsim viens otram” tradīciju, piemēram, Ziemassvētku dāvanu akcija “Lielais brīnums”, projekts “Skolas soma” un citi, kuri tiek realizēti ne pirmo gadu.

Tāpat ar “Palīdzēsim viens otram” atbalstu ir tikuši uzlaboti dzīves apstākļu cilvēkiem un ģimenēm, kas iepriekš dzīvojuši necilvēcīgos apstākļos, un saviem spēkiem nav spējuši tos mainīt, tikuši vākti līdzekļi ārstniecības izdevumu segšanai, personu ar īpašām vajadzībām aprūpes nodrošināšanai.

Ar daļu no šiem projektiem varat iepazīties šeit.