Inga Pavāre

Jēkabpils Koordinatore

Pieteicos, lai palīdzētu tiem cilvēkiem, kuriem ir nepieciešams atbalsts un iedrošinājums dzīves grūtajos brīžos. Sapnis, lai katram bērnam laimīgu bērnību. Moto- Paņem vienu ideju. Padari šo vienu ideju par savu dzīves ideju – domā par to, sapņo par to, dzīvo ar to.