LINDA NOVICKA

Valdes locekle | Koordinatore

Pirms nu jau 5 gadiem nejauši iepazinos ar Ediju, jo palīdzēju vienai ģimenei un Edijs piedāvāja palīdzēt sarūpēt vajadzīgo. Tā vārds pa vārdam un kļuvām par komandu no kuras nedaudz vēlāk izauga PVO. Mans mērķi ir palīdzēt cilvēkiem, kuriem tas nepieciešams vislabākajā veidā kā to spēju izdarīt. Mans moto: Tu nevari izglābt visu pasauli, bet darot labu vari to padarīt daudz labāku un, iespējams, izglābt kāda dzīvi.

154570723