Sintija Leijere

Ventspils Korrdinatore

Dzīvē jādara viss, lai tā tiktu izdzīvota vērtīgi. Lai tu ar savu palīdzēšanu būtu noderīgs un vērtīgs arī apkārtējiem, tas sniedz gandarījumu un laimes sajūtu, kas tik ļoti mums ikvienam ir nepieciešama. Darbošanās ”Palīdzēsim viens otram” šo sajūtu sniedz.

154570723